2018-01-04_152426

Dash prací gel Professional Universal 2 x 4,095 l – 126 (2×63) pracích dávek

649.00  479.00 

26%

Vyprodáno
(479 Kč / kg)

V poznámce u objednávky (při vyplňování fakturačních údajů) prosím uveďte, jaký tvar, barvu, velikost a rozměr požadujete.

Popis produktu

Dash Professional Universal gel 2 x 4,095 l – 2×63 pracích dávek – profesionální univerzální prací gel s příjemnou svěží vůní a se speciální formulí na rozpouštění skrvn. Vhodné na bílé a stálobarevné prádlo. Pro teploty 20°C – 95°C se svěží vůní.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko / lékaře.

 

DOVOZ NĚMECKO

Související produkty