0 0,00 Kč
V košíku nemáte žádné zboží.
74,90
Sleva: 
-%
SKLADEM - expedujeme do 24 hodin
Kód: 70000625
ks
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +420 775 505 501

Parametry

Výrobce Hlubna výrobní družstvo
Váha (L) 1,5

Ava Soda tekutá 1,5l

Ava Soda tekutá 1,5l

Tekutý přípravek Ava Soda pro snadné a účinné praní, která změkčuje vodu, zvyšuje účinnost pracích prostředků a působí jako ochrana Vaší pračky před usazováním vodního kamene. Vhodný na namáčení silně znečištěného prádla, odstraňuje tuk, špínu, skvrny mastné, od krve, čaje apod. Nenahrazujte prací prostředek, je pouze jeho doplňkem.

UpozorněníNepoužívejte na vlnu, hedvábí a silon. Před použitím vyzkoušejte stálobarevnost prádla. Silně znečištěné prádlo namočte předem a nechte působit, nejlépe přes noc. Poté vyperte běžným způsobem. Vyvarujte se podráždění pokožky, k příprave použijte gumové rukavice, pokožku ošetřete krémem.

Bezpečnostní upozornění:

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: uhličitan sodný

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


Výrobce Hlubna výrobní družstvo
Váha (L) 1,5

Kontakty
  • info@igut.cz
  • 775 505 501
  • tř. Budovatelů 991/9
  • 434 01 Most
Sociální sítě
  • Sledujte nás pravidelně
  • na sociálních sítích
Newsletter
  • Chci být jako první informován o novinkách
  • a výhodných akcích na iGUT.cz
POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE